Kastellin Monitoimitalolle RIL -palkinto

Kastellin monitoimitalo heräsi eloon elokuussa 2014, kun noin 1 500 lasta ja nuorta aloitti uudessa opinahjossaan. Oulun ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu tilahanke on monipuolinen oppimis-, harrastus-, ja kulttuurikeskus, joka palvelee koko kaupungin asukkaita taaperosta täysi-ikäiseksi. Kohteeseen joka oli kooltaan 16 000 krm2 toimitettiin n 1000 kpl erilaista elementtiä jotka kiinnitettiin kantavaan betonipalkki/pilarirunkoon.

Neljästä lohkosta koostuvassa rakennuksessa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi siinä sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Tilojen yhteenlaskettu bruttoala on noin 24 000 neliömetriä ja huoneistoala vajaat 16 000 neliömetriä.

Kastellissa energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien. Hankeohjaus perustui tavoiteltujen elinkaarikustannusten saavuttamiseen. Koska pääosa teknisistä ratkaisuista on muodostettu jo hankkeen kilpailuvaiheessa, tuli suunnittelun ohjauksen tärkeimmäksi tehtäväksi tavoiteltujen käyttökustannusten saavuttaminen. Kohteessa onkin suosittu energiatehokkaita, helposti ylläpidettäviä ja riskittömiä ratkaisuja, joiden avulla on pyritty varmistamaan elinkaarikustannusten pysyminen edullisina. Suomen Rakennustuotteen toimittamat puuelementit osana kokonaisratkaisua osoittautui toimivaksi  ratkaisuksi.

Puuinfon julkaisema artikkeli kohteesta:

http://www.puuinfo.fi/tiedote/ouluun-mittava-monitoimitalo-puun-ja-betonin-yhdistelmärakenteena